Υποβολή Εργασιών

Οι περιλήψεις των εργασιών θα ανατυπωθούν µε απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο ηλεκτρονικό κείμενο, χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

 • Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει µε ηλεκτρονικό τρόπο σε πρόγραμμα Microsoft Word έκδοση 2007 ή νεότερο, σε μονό διάστημα, χρησιμοποιώντας την ελληνική γραμματοσειρά Calibri και μέγεθος 10
 • Η εργασία δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 300 λέξεις

Αρχίστε τη δακτυλογράφηση αναφέροντας:

 • Με κεφαλαία έντονα γράμματα τον τίτλο της περίληψης
 • Αμέσως μετά δακτυλογραφήστε το/τα όνομα(τα) του/των συγγραφέων και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία. Τα επώνυμα να προηγούνται των αρχικών των μικρών ονομάτων. Τα ονόματα να είναι γραμμένα στην ονομαστική
 • Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε τους φορείς στους οποίους απασχολούνται οι συγγραφείς
 • Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστημα. Στο κείμενο θα πρέπει να παρατίθεται µε τη σειρά η εισαγωγή της εργασίας, οι μέθοδοι, ο σκοπός, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα
 • Μην αφήνετε κενά στις αρχές των γραμμών της ίδιας παραγράφου
 • Μη χωρίζετε τις λέξεις στο τέλος των γραμμών αν δε χωράνε, μπορείτε να τις γράψετε ολόκληρες στην επόμενη γραμμή
 • Μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες που δεν είναι κοινοί σε όλες τις γραμματοσειρές
 • Για να στοιχίσετε γραμμές, όπου αυτό απαιτείται, χρησιμοποιείστε το πλήκτρο “tab” και όχι συνεχόμενα κενά µε την µπάρα

Η εισαγωγή των εργασιών γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας υποβολής. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα βήματα της πλατφόρμας υποβολής συμπληρώνοντας και ανεβάζοντας το αρχείο στο κατάλληλο πεδίο. Η ορθότητα εμφάνισης των στοιχείων των συγγραφέων βαρύνει αποκλειστικά τον συγγραφέα που υποβάλει την εργασία, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και για όλη τη σχετική επικοινωνία (απαραίτητη η ορθότητα του email που θα συμπληρωθεί).

Για να υποβάλετε την εργασία σας παρακαλούμε πατήστε εδώ

Έλεγχος εργασιών – Μη αποδοχή

 • Ο έλεγχος των εργασιών θα γίνει από την Επιτροπή Κρίσης του Συνεδρίου
 • Η Επιτροπή Κρίσης των εργασιών θα επιλέξει τις καλύτερες εργασίες που θα παρουσιασθούν στο πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος
 • Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν μέχρι 10 Μαρτίου 2022 για το εάν έγινε αποδεκτή η εργασία τους και µε ποιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση
 • Αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές μετά την κατάθεση της εργασίας
 • Εργασίες που δεν πληρούν όλες τις παραπάνω προδιαγραφές ή υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα γίνονται αποδεκτές

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε µε τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Έναρξη υποβολής εργασιών 16 Δεκεμβρίου 2021
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών αποφασίστηκε να δοθεί παράταση στην ημερομηνία λήξης υποβολής εργασιών.
Καταληκτική ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2022